top of page
polski
English
polski
DVD
English
Digital Versatile Disc
rodzaj nośnika danych podobny do CD-ROM, ale o większej pojemności.

bottom of page