sposób modelowania sieci, w którym podział elementu liniowego sieci na odcinki nie jest zależny od jego atrybutów. Na ogół niezależność ta uzyskiwana jest przez traktowanie atrybutów jako oddzielnych obiektów o położeniu podanym w liniowym systemie odniesienia.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com