© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com

zbiór wszystkich dopuszczalnych wartości danego atrybutu (patrz: atrybut).