top of page
polski
English
polski
dziedzina atrybutu
English
attribute domain
zbiór wszystkich dopuszczalnych wartości danego atrybutu (patrz: atrybut).

bottom of page