top of page
polski
English
polski
dziedzinowy model obserwacji
English
observation domain model
w specyfikacjach OGC – model definiujący specyficzne dla danej dziedziny typy obserwacji jako wyróżnień (features) i zgodny z ogólnym modelem obserwacji (patrz: model obserwacji).
Dziedzinowy model obserwacji jest podtypem dziedzinowego modelu danych, który z kolei jest podtypem dziedzinowego modelu aplikacyjnego (patrz: dziedzinowy model aplikacyjny).

bottom of page