top of page
polski
English
polski
e
English
e
przedrostek stosowany w znaczeniu elektroniczny, zwłaszcza dla podkreślenia związku z intemetem, np. e-mail, e-commerce, eEurope.

bottom of page