top of page
polski
English
polski
egzemplarz
English
instance


1. W ogólnym ujęciu jest to pojęcie określające jakiś konkretny przypadek należący do określonej kategorii.

Na przykład: obiekt (patrz: obiekt) jest egzemplarzem (wystąpieniem) klasy (patrz: klasa), serwer (patrz: serwer) jest egzemplarzem (wystąpieniem) usługi (patrz: usługa), a także konkretne wyróżnienie (patrz: wyróżnienie) (feature) jest egzemplarzem (wystąpieniem) określonego typu (patrz: typ) wyróżnienia, egzemplarz encji jest konkretną encją należącą do danej klasy encji (patrz: klasa encji), również egzemplarz przypadku użycia (patrz: egzemplarz przypadku użycia) jest wystąpieniem typu (klasy) przypadku użycia. Termin egzemplarz (wystąpienie) stosuje się także do komunikatu i zdarzenia.

2. W obiektowości i także w języku UML pod pojęciem wystąpienie (egzemplarz) najczęściej rozumie się obiekt będący realizacją klasy i posiadający wszystkie składniki (atrybuty, funkcje, operatory i inne), które są określone w definicji klasy.

Taki obiekt ma w określonej chwili stan wyrażony wartościami atrybutów, który jest wynikiem operacji jakie zostały wykonane na tym egzemplarzu w czasie poprzedzającym tą chwilę.

Równie często stosowanym synonimem terminu egzemplarz jest wystąpienie.
Inne synonimy: instancja, byt standardowy

bottom of page