top of page
polski
English
polski
elektroniczna skrzynka podawcza
English
electronic registry box
dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

bottom of page