top of page
polski
English
polski
element
English
item
według norm ISO 19100, byt, który może być indywidualnie opisywany lub rozpatrywany.

bottom of page