top of page
polski
English
polski
fotogrametria i teledetekcja
English
photogrammetry and remote sensing
obydwie dziedziny, wcześniej ukształtowana fotogrametria i rozwinięta w ostatnich dziesięcioleciach teledetekcja, mają wiele cech wspólnych, charakteryzując się podobną metodyką i zakresem zastosowań.

W związku z tym Międzynarodowe Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji (ISPRS) (patrz: ISPRS) przyjęło dla tych dziedzin jedną, wspólną definicję: fotogrametria i teledetekcja jest sztuką, nauką i techniką pozyskiwania, na podstawie bezkontaktowego obrazowania i innych systemów sensorowych, wiarygodnej informacji o Ziemi i jej środowisku, a także o innych obiektach fizycznych i procesach, przez rejestrację, pomiar, analizę i prezentację.

bottom of page