top of page
polski
English
polski
fotointerpretacja
English
photointerpretation
identyfikacja i interpretacja obiektów i zjawisk na zdjęciach fotograficznych, najczęściej na zdjęciach fotogrametrycznych lotniczych.

bottom of page