top of page
polski
English
polski
geodemografia
English
geodemographics
dział marketingu zajmujący się przestrzennym rozmieszczeniem klientów, potencjalnych klientów i miejsc sprzedaży.

bottom of page