top of page
polski
English
polski
geodezyjny układ odniesienia
English
geodetic datum
według norm ISO 19100, układ odniesienia opisujący związek układu współrzędnych z Ziemią.

Synonim: układ odniesienia (patrz: układ odniesienia).

bottom of page