top of page
polski
English
polski
geoinformacja publiczna
English
public geoinformation
geoinformacja, która jest informacją publiczną (patrz: informacja publiczna), tj. informacją o sprawach publicznych.

bottom of page