top of page
polski
English
polski
geoinformatyka
English
geoinformatics
dyscyplina zajmująca się stosowaniem informatyki w naukach o Ziemi oraz ich aplikacjach. Częściej stosowany jest termin geomatyka (patrz: geomatyka), który ma jednak nieco inne znaczenie.

bottom of page