top of page
polski
English
polski
geometryczny element cykliczny
English
cycle
według norm grupy ISO 19100 – obiekt przestrzenny (w znaczeniu elementu geometrycznego) nie mający granicy.
Geometryczne elementy cykliczne są używane do opisu składników granicy innych elementów geometrycznych, takich jak pierścień lub sfera jako warstwa kuli. Geometryczne elementy cykliczne nie maja granicy ponieważ ograniczają same siebie, ale są ograniczone, to znaczy ich zasięg nie jest nieskończony. Na przykład okrąg (jako granica koła) i powierzchnia kuli nie mają granicy, ale są ograniczone.

Synonim: cykl

bottom of page