top of page
polski
English
polski
globalny system systemów obserwacji ziemi
English
global earth observation system of systems

Projekt GEOSS, przyjęty na III Szczycie Obserwacji Ziemi w Brukseli ma skoordynować i zharmonizować pracę ok. 100 tys. urządzeń pomiarowych rozmieszczonych na lądzie, bojach, statkach, dnach oceanów, a także satelitów obserwujących Ziemię z kosmosu. Jego celem jest w szczególności:

– zapobieganie skutkom kataklizmów,
– monitorowanie zmian klimatycznych, usprawnienie prognozowania pogody,
– przewidywanie wpływu zmian środowiska na zdrowie człowieka i przeciwdziałanie epidemiom,
– monitorowanie, ochronę i zarządzanie w zakresie ekosystemów, zasobów wody, ziemi uprawnej i energii.

bottom of page