top of page
polski
English
polski
GPRS
English
GPRS - General Packet Radio Service
udoskonalenie systemu GSM (patrz: GSM) umożliwiające bezprzewodową transmisję danych zgodnie z protokółem IP stosowanym w intemecie.

bottom of page