top of page
polski
English
polski
hurtownia danych
English
data warehouse


1) system przechowywania, wyszukiwania i zarządzania wielkimi zasobami danych, który służy w szczególności do wydobywania danych (patrz: wydobywanie danych)
2) scentralizowane repozytorium danych gromadzące dane pobierane z baz funkcjonujących w pewnej dziedzinie lub organizacji oraz ułatwiające korzystanie z połączonych danych.

bottom of page