top of page
polski
English
polski
hydrografia
English
hydrography
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, elementy hydrograficzne, w tym obszary morskie oraz jednolite części wód znajdujące się w obrębie podjednostek hydrogeograficznych lub obszarów dorzeczy.

bottom of page