top of page
polski
English
polski
implementacja
English
implementation (1)
faza opracowania systemu informatycznego, w której wyniku sprzęt, oprogramowanie i procedury systemu zaczynają łącznie funkcjonować.

bottom of page