top of page
polski
English
polski
informacja o terenie
English
land information
informacja (patrz: informacja) uzyskiwana w drodze interpretacji danych o terenie (patrz: dane o terenie).

bottom of page