top of page
polski
English
polski
informatyka
English
computer science
dyscyplina naukowo-techniczna zajmująca się przetwarzaniem informacji (patrz: informacja) za pomocą komputerów.

bottom of page