top of page
polski
English
polski
infrastruktura informacji przestrzennej
English
infrastructure for spatial information

infrastruktura danych przestrzennych (patrz: infrastruktura danych przestrzennych); termin związany z INSPIRE (patrz: infrastruktura informacji przestrzennej we wspólnocie europejskiej (INSPIRE)

W ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej infrastruktura ta jest definiowana jako opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz dotyczące ich usługi, środki techniczne, procesy i procedury, które są stosowane i udostępniane przez współtworzące infrastrukturę organy publiczne (patrz: organ publiczny) i osoby trzecie (patrz: osoba trzecia).

bottom of page