top of page
polski
English
polski
instancja
English
instance

synonim egzemplarza (patrz: egzemplarz) stosowany w normach PN-EN ISO 19100.

bottom of page