top of page
polski
English
polski
intergraph corporation
English
intergraph corporation
firma produkująca sprzęt i oprogramowanie oraz świadcząca usługi między innymi w zakresie AM/FM oraz systemów informacji geograficznej. Do znanych należą obecnie produkty GeoMedia. Siedzibą firmy jest Huntsville, Alabama.

bottom of page