top of page
polski
English
polski
intranet
English
intranet
sieć mająca cechy i funkcje intemetu, ale ograniczona do określonej grupy użytkowników, co ułatwia ochronę przed nieupoważnionym dostępem.

Intranet może kontaktować się z intemetem przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń.

bottom of page