top of page
polski
English
polski
Java
English
Java
język programowania obiektowego przeznaczony do opracowywania programów, zwłaszcza małych programów zwanych apletami, które są wykonywane przez interpretery wbudowane w przeglądarki WWW (patrz: WWW).

bottom of page