top of page
polski
English
polski
jednostki administracyjne
English
administrative units
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, jednostki zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa.

bottom of page