top of page
polski
English
polski
kalendarz
English
calendar
według normy ISO 19108, dyskretny system odniesienia czasowego, który stanowi podstawę określania położenia w czasie z rozdzielczością jednego dnia.

bottom of page