top of page
polski
English
polski
kartografia komputerowa
English
computer assisted cartography
stosowanie metod i technik informatycznych do opracowania map oraz wizualizacji danych geograficznych, zwłaszcza w systemach informacji geograficznej.

bottom of page