top of page
polski
English
polski
kilobajt (kb)
English
kilobyte
2 do potęgi 10 bajtów, czyli 1 024 bajty, w uproszczeniu przyjmuje się, że kilobajt to tysiąc bajtów.

bottom of page