top of page
polski
English
polski
klasa bazowa
English
base class
w obiektowości – klasa, która służy do wyprowadzenia (podania definicji) innej klasy – klasy pochodnej (patrz: klasa pochodna) – na zasadzie dziedziczenia (patrz: dziedziczenie).
W hierarchii klas jest to nadklasa (patrz: nadklasa) położona ponad klasą pochodną, ale tylko bezpośrednio nad nią.

bottom of page