proces, w którego wyniku każdy fragment obrazu zostaje przyporządkowany odpowiedniej klasie wyłącznie na podstawie statystycznej analizy bez stosowania próbek treningowych.

Porównaj klasyfikacja nadzorowana (patrz: klasyfikacja nadzorowana).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com