top of page
polski
English
polski
klient
English
client
system komputerowy (lub program) korzystający z usług dostarczanych przez inny system komputerowy zwany serwerem (patrz: serwer) za pośrednictwem sieci (patrz: sieć).

bottom of page