top of page
polski
English
polski
kolekcja wyróżnień
English
feature collection
w specyfikacjach OGC:

1. Specjalny rodzaj wyróżnienia (patrz: wyróżnienie) reprezentujący zestaw wyróżnień, które mają wspólne metadane (patrz: metadane) i wspólne zależności formalne wynikające z semantyki lub taksonomii.

2. Zbiór powiązanych ze sobą wyróżnień traktowanych jako grupa.
Kolekcja wyróżnień może być określona na różnych poziomach ogólności geoinformacji, na przykład "topografia" jest w tym przypadku na wysokim poziomem ogólności, a "drogi" na odpowiednio niższym poziomie.

bottom of page