top of page
polski
English
polski
komponent interoperacyjności danych
English
data interoperability component
w INSPIRE, aspekt interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych.
Przykładami są: reguły schematów aplikacyjnych, zarządzanie identyfikatorami, terminologia.

bottom of page