top of page
polski
English
polski
konstruktor
English
constructor
w obiektowości – metoda (procedura, funkcja lub operator) będąca składnikiem klasy (patrz: klasa) i przeznaczona do tworzenia obiektów danej klasy.

Porównaj: destruktor (patrz: destruktor)
Zobacz także: cykl życia obiektu (patrz: cykl życia obiektu)

bottom of page