top of page
polski
English
polski
kopia trwała
English
hard copy
kopia wyświetlanego obrazu uzyskana w urządzeniu wyjściowym na materiale trwałym, np. na papierze.

bottom of page