wprowadzenie poprawek ze względu na błędy radiometryczne, spektralne, geometryczne i inne.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com