top of page
polski
English
polski
kriging
English
kriging
w analizie przestrzennej, grupa metod interpolacji uwzględniających stochastyczne cechy przestrzennej zmienności atrybutów, upowszechniona przez geologa południowoafrykańskiego D. Krige.

bottom of page