top of page
polski
English
polski
liczność
English
cardinality
w języku UML i w konsekwencji także w normach grupy ISO 19100 – liczba elementów w zbiorze.

Synonim: liczba kardynalna
Porównaj: krotność (patrz: krotność)

bottom of page