top of page
polski
English
polski
mapa ogólnogeograficzna
English
general geographical map
mapa określonego obszaru powierzchni Ziemi z uwzględnieniem obiektów naturalnych i antropogenicznych przedstawionych z dokładnością i szczegółowością odpowiadającą skali mapy

bottom of page