© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com

w sensie geograficznym, identyfikowalne miejsce geograficzne.