top of page
polski
English
polski
miejsce
English
location
w sensie geograficznym, identyfikowalne miejsce geograficzne.

bottom of page