top of page
polski
English
polski
model
English
model
według normy ISO 19109, abstrakcja pewnych aspektów przestrzeni rozważań (patrz: przestrzeń rozważań).

bottom of page