top of page
polski
English
polski
model obiektowy
English
object-oriented model
w sensie programowania obiektowego, model, w którym stosuje się obiekty programowania (patrz: obiekt programowania).

bottom of page