top of page
polski
English
polski
model pokrycia
English
coverage model
w specyfikacjach OGC – podstawowy model określający jak informacja geoprzestrzenna może być wyrażona w postaci pokrycia rastrowego lub pokrycia siatkowego (macierzowego).

Przykładem takiego pokrycia jest ortoobraz i model powierzchni terenu.

Porównaj: dziedzinowy model pokrycia (patrz: dziedzinowy model pokrycia)

bottom of page