top of page
polski
English
polski
monitor z aktywną matrycą
English
active matrix display device
monitor ciekłokrystaliczny (patrz: monitor ciekłokrystaliczny), w którym każdemu pikselowi (patrz: piksel) przyporządkowany jest oddzielny tranzystor sterujący.

bottom of page