top of page
polski
English
polski
Natura 2000
English
Natura 2000
program utworzenia w Unii Europejskiej systemu obszarów objętych przepisami o ochronie przyrody.

Jego podstawą są dwie dyrektywy znane pod nazwami Dyrektywy Ptasiej i Dyrektywy Siedliskowej.

bottom of page