top of page
polski
English
polski
nauka o informacji geograficznej
English
geographical information science
Dyscyplina naukowa zajmująca się informacją geograficzną oraz metodyką jej pozyskiwania, przetwarzania, analizowania i przedstawiania z zastosowaniem technologii informatycznych. Znana jest pod akronimem GIScience wprowadzonym celem odróżnienia od GIS czyli systemów informacji geograficznej traktowanych jako systemy oprogramowania.

JG

Luty 2018

bottom of page