top of page
polski
English
polski
nośnik danych
English
data medium
materiał lub urządzenie, które może zawierać dane zapisane w sposób umożliwiający ich odczytanie.
Patrz także: informatyczny nośnik danych (patrz: informatyczny nośnik danych).

bottom of page